Informatie

Openingstijden:
Autisme Coach Duin en Bollenstreek geeft begeleiding op de momenten die met elkaar zijn afgesproken.

Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:
Deze wet verplicht organisaties om een meldcode in de eigen organisatie te implementeren en het gebruik en kennis hiervan te bevorderen. Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe een hulpverlener hoort om te gaan met het signaleren en het melden van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Protocol
In dit protocol is vastgelegd, dat wanneer een zorgverlener zich zorgen maakt over een kind, jongere of (jong)volwassene die hij of zij onder begeleiding heeft, deze de situatie bespreekbaar zal maken. Hierbij kan, op anonimiteit van een cliënt, een beroep worden gedaan op Veilig Thuis voor overleg. Wanneer de situatie bespreekbaar is wordt door de zorgverlener een zogenaamde zorgmelding gedaan. Wanneer er acute ernstige bezorgdheid bij een zorgverlener bestaat over een kind, een jongere of een (jong)volwassene, kan de zorgverlener, ook zonder (voor)overleg en toestemming, een melding doen bij Veilig Thuis. Een melding betekent voor Veilig Thuis de start van een onderzoek.

Meer informatie
Voor algemene informatie over Huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u lezen op www.vooreenveiligthuis.nl

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
Nummer: 100009865

Aangesloten bij ZZP Nederland voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ).