Welkom

Autisme Coach Duin en Bollenstreek is inmiddels in een overgangsfase. Wij gaan ons samen voegen met Dunas Zorg.
Voor meer informatie en aanmeldingen verwijs ik u door naar http://www.dunaszorg.nl

Autisme Coach Duin en Bollenstreek biedt  gespecialiseerde begeleiding aan iedereen met autisme, AD(H)D en hoog gevoeligheid of een vermoeden hiervan. De ondersteuning is herstelgericht. Op deze manier leert iemand weer regie te krijgen over zijn eigen leven.

Autisme Coach Duin en Bollenstreek vindt het belangrijk dat een ieder naar tevredenheid kan leven. Dit is niet altijd eenvoudig als je kampt met een psychiatrische kwetsbaarheid.
Autisme Coach Duin en Bollenstreek is zich bewust dat sommige een lange weg hebben begaan, voordat zij zich  aanmelden. Autisme Coach Duin en Bollenstreek is van overtuigd dat voor een ieder mogelijkheden zijn om weer grip op zijn of haar leven te krijgen. Daar zet Autisme Coach Duin en Bollenstreek zich volledig voor in.

De begeleiding wordt op jouw wensen en behoeften afgestemd. Samen wordt gekeken naar de krachten en mogelijkheden. Gespecialiseerde, ambulante begeleiding is de meest laagdrempelige manier van begeleiden. De begeleiding zal bij jou thuis plaats vinden. Indien nodig kan ook begeleiding op andere locaties, bijvoorbeeld op school- of werkomgeving worden verzorgt.
Begeleiding krijgen in de eigen omgeving is over het algemeen een veilige en vertrouwde vorm van ondersteuning.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben of een afspraak willen maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen.
Stuur een email naar info@autismecoachduinenbollenstreek.nl of vul het contacten formulier in.